01   Strona startowa
02   Historia
03   Kronika
04   Album
 
05   WiFi na Rynku

Historia Starej Apteki w Mikołowie

Praca magisterska Stanisława Piechuli wykonana w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Akademii Medycznej w Gdańsku w 1995 roku pod kierunkiem dr n. farm. Aleksandra Drygasa.

Kopia pracy z załącznikami i zdjęciami znajduje się między innymi w Bibliotece miejskiej w Mikołowie.

Pracę tą dedykuję moim rodzicom dzięki którym „Stara Apteka” znowu znalazła się w naszej rodzinie.

 

Rozdziały
  
I. Śląsk kolebką aptekarstwa polskiego
II.  Z dawnej historii Mikołowa
III. Sytuacja prawna aptek w państwie pruskim
IV. Historia apteki w Mikołowie
IV.1.
 Wprowadzenie
IV.2.
 Powstanie apteki w Mikołowie.
IV.2.1.
 Zygmunt CORBUS
IV.3. Kolejni właściciele apteki.
IV.3.1.
 Fryderyk August BECKER
IV.3.2.
 Wilhelm ADAMI
IV.3.3.
 Karol BREITKOPF
IV.3.4.
 Karol Henryk THEUSNER
IV.3.5.
 Bertold STIEBLER
IV.3.6.
 Ludwik HAUSLEYTNER
IV.3.7.
 Gustaw HEYDLER
IV.3.8.
 RobertJUNGFER
IV.3.9.
 Aleksander LAGODZKI
IV.3.10. Ryszard ZIMMERMANN
IV.3.11. Bernard GOLDMANN
IV.3.12. Oswald ANDERSCH
IV.3.13. Alfred GOROLL
IV.3.14. Edmund WARZECHA
IV.4. Upaństwowienie aptek w Polsce i dalsze losy mikołowskiej apteki
VI.5.
 Prywatyzacja aptek po upadku PRL-u
V.
 Charakterystyka apteki w Mikołowie w okresie jej istnienia
VI.
 Podsumowanie i wnioski
  
mgr farm. Stanisław Piechula
1995r.
  CDN ...