« Powrót

IV.3.8.  Robert JUNGFER

   Robert Jungfer, ewangelik, urodzony 12.V.1840r. w Kołobrzegu, kupił aptekę 1.XI.1875r., odpowiednie dokumenty sporządzono 2.XI. a informację o sprzedaży wpisano do księgi gruntowej 10.XI.1875r.1,2 Zawiadamiając Rejencję o przejęciu oficyny, przesłał także zaświadczenie o złożeniu 25.VI.1867r. przysięgi aptekarskiej3. Dnia 12.I.1876r. Jungfer otrzymał upomnienie z Rejencji za zaniedbanie Ordynacji aptekarskiej z 11.X.1801r., która nakazywała aptekarzom informować lekarza powiatowego o zmianach własnościowych i personalnych w aptekach. Jungfer niezwłocznie dopełnił obowiązki i powiadomił Lekarza Powiatowego dr Babela z Pszczyny o przejęciu mikołowskiej apteki4. Kilka miesięcy później dr Babel doniósł Rejencji, ze aptekarz Jungfer zatrudnił w oficynie aptekarza Ganczarskiego, pochodzącego z Woli Ottelecznej w Galicji a wykształconego na magistra farmacji w Krakowie. Cały problem polegał na tym, ze Ganczarski chcac pracować w Prusach,     wg ówczesnych przepisów, powinien złożyć dodatkowy egzamin dla pomocników aptekarskich. Nie chciał go zdawać tłumaczac się chwilowym pobytem w tym państwie. Po liście Jungfera do Rejencji, w którym pisał o notorycznym baraku pomocników aptekarskich, którzy równocześnie znaja język polski, Rejencja wyraziła zgodę na przedłuzenie zatrudnienia do 30.VI. Następnie udało się Jungferowi przedłużyć zatrudnienie Ganczarskiego jeszcze do 15.VIII. Dalsza interwencja Jungfera okazała się niestety spóźniona, gdyż 14.VIII. poradzono Ganczarskiemu opuszczenie apteki, celem uniknięcia postępowania przymusowego. Skłoniło go to do wyjazdu, zaś 17.VIII. Jungfer otrzymał pismo Rejencji datowane 14.VIII. w którym Rejencja wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia Ganczarskiego do 1.XI.1976r.5      w mikołowskiej aptece praktykował uczeń Henryk Krakauer, było tez dwóch pomocników, o czym donosi Rejencji dr Babel, jednak nie wymienia nazwisk6.

   Od sierpnia 1876 roku  Aptekarz Jungfer dobrze prowadził swoja oficynę o czym świadcza kontrole rewizyjne. Pierwsza z nich, przeprowadzona 28-29.III.1878r. przez Radcę Rejencyjnego i Medycznego dr Pistora, aptekarza Mulde z Głogówka (niem. Ober Glogau) w obecności burmistrza Nuchtena. Mikołów liczył wtedy około 6000 mieszkańców a w aptece oprócz  pryncypała pracował czasowo kandydat farmacji z Wrocławia Franciszek Gabler i uczeń Henryk Krakauer, urodzony w Mikołowie 1875 roku, wyznania mojżeszowego a przyjęty do apteki 1.VIII.1876r. Dzięki kontroli możemy takze uzupełnić dane personalne samego właściciela, który jak wynika z dokumentu uzyskał aprobatę we Wrocławiu 10.VI.1865r., zaś zaprzysiężony został w Koźlu (niem. Cosel) 25.VI.1867r. a aptekę nabył za 150000 marek. Oprócz apteki, właściciel jak i jego poprzednicy, prowadził sprzedaz wody sodowej7. Z rezultatów kontroli Rejencja była bardzo zadowolona i w liście do aptekarza Jungfera wyraziła swoje uznanie za bardzo dobre zarządzanie oficyna8. Następna kontrola, przeprowadzona 26.VIII.1880r., także wypadła korzystnie. Została przeprowadzona przez radcę Rejencyjnego i Medycznego dr Pistora, aptekarza Lefeerta ze Starego Bierunia (niem. Altberun = Alt Berun) w obecności świadka, burmistrza Nuchtena. W aptece obok właściciela pracował tylko trzydziestoletni, nieaprobowany pomocnik aptekarski Aleksander Lagodzki, wyznania katolickiego, posiadający świadectwo czeladnicze z 28.II.1874r., pracujący w mikołowskiej oficynie od poczatku maja 1879 roku9.

  Kontrola przeprowadzona 26.VIII.1880r. była ostatnią inspekcją mikołowskiej oficyny za  kadencji Roberta Jungfera. Z dalszej dokumentacji dowiadujemy się, że po    7 latach prowadzenia apteki Jungfer sprzedał ją swojemu pomocnikowi Aleksandrowi Lagodzkiemu.

 

 

  


1.     Sąd Rej. w Mik. : Ks.grunt., pow. Psz., Karta Nr 8.

2.     APWr., ZRO, W1, t7,  sygn. 13404 - tom 3, s. 545.

3.     Ibidem s. 544.

4.     Ibidem s. 591-594.

5.     Ibidem s. 559-609.

6.     Ibidem s. 611, 616.

7.     Ibidem s. 622-632.

8.     Ibidem s. 621.

9.     Ibidem s. 670-680.