« Powrót

IV.3.9.  Aleksander LAGODZKI

   Jak wynika z księgi gruntowej, Aleksander Lagodzki nabył oficynę 2.XI.1882r.,  kiedy to sporządzono akt sprzedaży a wpisu do księgi gruntowej dokonano 6.XI.1882r.1 Jednak opierając się na dokumentach Rejencji, kontrakt kupna sporządzono 5.X.1882r. W kontrakcie tym, aptekarz Jungfer sprzedaje Aleksandrowi Lagodzkiemu posiadłość, uprawnienia aptekarskie, aptekę, fabrykę wody sodowej, inwentarz, zapasy, towary i wyposażenie za 151500 marek. Już 10.X.1882r. Lagodzki poinformował Rejencję Opolską o nabyciu mikołowskiej apteki i poprosił o ustalenie terminu przysięgi2. Zaprzysiężenie nowego aptekarza, trzydziestojednoletniego katolika, Aleksandra Lagodzkiego, odbyło się  28.X.1882r. w Pszczynie przed Landratem Pszczyńskim Winterfeldtem i Lekarzem Powiatowym, Radcą Sanitarnym dr Babelem3.  

 

Ja, Aleksander Lagodzki przysięgam Bogu Wszechmogącemu, że potem jak zostałem aprobowany jako aptekarz w krajach Królestwa, jako poddany Jego Królewskiej Mości Króla Prus, mojego najłaskawszego Pana, któremu pragnę być wiernym i posłusznym, będę dokładnie wypełniać wszystkie przynależne obowiązki, wynikające z mojego zawodu, według zarządzeń obowiązujących obecnie i wydawanych w przyszłości,  a także według mojej najlepszej wiedzy i sumienia. Tak mi dopomóż Bóg.

 

Niniejszym potwierdzamy (naszymi podpisami), że aptekarz Aleksander Lagodzki złożył przysięgę w naszej obecności.

 

Pszczyna 28 października 1882r.

 

Królewski Landrtat                                                   Lekarz Powiatowy

 

 

Kopia przysięgi Aleksandra Lagodzkiego
(nie zamieszczono)

 

  Rok po objęciu apteki przez Lagodzkiego tj. 17 - 18.X.1883r. przeprowadzono kontrolę rewizyjną4. Kontrolerzy rewizyjni - Radca rejencyjny i medyczny dr Noack, oraz aptekarz Grube z Gliwic - byli zadowolenie z stanu apteki. Jak wynika z protokołu kontrolnego, Aleksander Lagodzki miał w dniu kontroli 33 lata, aprobatę aptekarską uzyskał 10.V.1882r. w Berlinie i poza apteką nie prowadził innej działalności. Z placówką nadal była związana produkcja wody sodowej. Z dokumentu kontrolnego wynika, że Lagotzki nie posiadał dokumentów mogących potwierdzić uprzuwilejowany charakter apteki. W aptece był zatrudniony nieaprobowany aptekarz, dwudziestotrzyletni katolik, Henryk Foltin, który posiadał świadectwo pomocnika aptekarskiego wydane 28.VI.1882r. we Wrocławiu. Foltin uczęszczał do szkoły w Brzegu a u Lagodzkiego praktykował od 1.VI.1882r. Kontrola apteki (poza drobnymi niedociągnięciami) wypadła korzystnie o czym rewizorzy poinformowali Rejencję, zaś ta dała Lagodzkiemu cztery tygodnie na poprawienie wszystkich uchybień5. 3.XII.1883r. mikołowski aptekarz zawiadomił Rejencje o usunięciu niedociągnięć, co skontrolował i potwierdził dr Pisarski w zastępstwie dr Babela6.

  Aleksander Lagodzki już po trzech latach odsprzedał mikołowską oficynę następnemu aptekarzowi.

 

 

 


 

1.     Sąd Rej. w Mik. : Ks.grunt., pow. Psz., Karta Nr 8.

2.     APWr., ZRO, W1, t7,  sygn. 13405 - tom 4, s. 1-4.

3.     Ibidem s. 7-10.

4.     Ibidem s. 14-26.

5.     Ibidem s. 11-13.

6.     Ibidem s.46-51.