« Powrót

Rozdział IV

Historia apteki w Mikołowie

IV.1. Wprowadzenie

    Po długotrwałej suszy, dnia 20.V.1794r. miał miejsce wielki pożar miasta. Największa i najważniejsza część Mikołowa zamieniła się w wielki obszar zgliszcz i ruin. Pożar wybuchł około godziny 19 w domu kowala Marcina Kozaka w rynku, w okolicy dzisiejszej apteki1.
   Po pożarze rozpoczęła się odbudowa miasta. Kozakowie w miejscu spalonego domu wybudowali nową murowaną kamienicę (1799r.), którą Anna Kozak sprzedała 20.XII.1799r. za 1000 talarów swojemu szwagrowi cechmistrzowi kowalskiemu Kasprowi Kozak. Następnym właścicielem stał się wachmistrz husarski Józef Fischer, który 9.XII.1800r. kupił dom za 1000 talarów, a już 2.X.1801r. sprzedał Pawłowi Pytlikowi za 1300 talarów2.

 

  1. Prus K. : Z dziejów Mikołowa i jego okolic, Katowice 1932, s. 431-437.
  2. Prus K, rękopis dokumentu sporządzonego przez K. Prusa w dokumentach rodziny Piechulów.